SAMENWERKENDE MARITIEME FONDSEN
DE SAMENWERKING

De Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zeven maritiem historische vermogensfondsen. Elk fonds is autonoom en heeft zijn eigen doelstellingen en zijn eigen bestuur. De gemeenschappelijk doelstelling van de Samenwerkende Maritieme Fondsen is het geven van een stimulans aan Maritiem Nederland, met aandacht voor het verleden, het heden en de toekomst. De fondsen doen dit door uit het rendement van hun vermogen subsidies te verstrekken voor projecten die binnen deze doelstelling vallen. Door de samenwerking zijn zij in staat op sommige terreinen van de maritieme sector het verschil te maken. De fondsen doen niet aan actieve fondsenwerving.
Publicatie SMF 2021>>

Besluitvorming
De besturen van de fondsen hebben twee keer per jaar overleg. Daarnaast zijn er adviescommissies waarin bestuursleden uit de verschillende fondsen vertegenwoordigd zijn voor de verschillende aandachtsgebieden. Zij adviseren over de toekenning van subsidies. De fondsen werken vanuit één secretariaat en volgens hetzelfde format. Het secretariaat coördineert alle aanvragen en de afhandeling ervan.

 
DE FONDSEN
STICHTING ONDERSTEUNINGSFONDS NISS
NISS verleent financiële ondersteuning aan projecten met een maritiem karakter. Zowel particulier als bedrijf, stichting, museum, universiteit of studentenvereniging actief in de maritieme wereld kunnen aanvragen. NISS verstrekt alléén ‘aanvullende’ subsidie, nooit de totale kosten. Ook anderen (of de indiener zelf) dienen bij te dragen.
https://www.niss.nu/
#27348B
6
KONINKLIJK COLLEGE ZEEMANSHOOP
Het Weldadig Zeemans Fonds van College Zeemanshoop heeft tot 1929 gediend als inkomensvangnet voor zeelieden en hun nabestaanden bij invaliditeit of overlijden. Nog steeds ondersteunt Zeemanshoop instellingen die zich inzetten voor het welzijn van zeeliedena, maar ook culturele initiatieven binnen het maritieme speelveld en worden renteloze leningen aan maritieme studenten verstrekt.
https://zeemanshoop.nl/
#E42313
7
VADERLANDSCH FONDS TER AANMOEDIGING VAN ’S-LANDS ZEEDIENST
Het Vaderlandsch Fonds steunt (educatieve) initiatieven die de belangstelling voor de maritieme wereld vergroten, speciaal de interesse van jongeren stimuleren.
Tevens draagt het Fonds bij aan wetenschappelijk onderzoek o.h.g.v. maritieme techniek en maritieme geschiedenis.
https://www.vaderlandschfonds.nl/
#D47000
1
STICHTING HELDEN DER ZEE-FONDS "DORUS RIJKERS"
De stichting verleent financiële steun aan in Nederland gevestigde maritieme reddingorganisaties, behoeftige in Nederland wonende redders van schipbreukelingen, behoeftige weduwen van redders en behoeftige nagelaten betrekkingen van redders, omgekomen bij de redding van schipbreukelingen.
https://www.dorusrijkersfonds.nl/
#697219
5
DE PRINS HENDRIK STICHTING sedert 1874
De Prins Hendrik Stichting sedert 1874 wordt vertegenwoordigd door het bestuur en draagt bij aan doelen die verband houden met de Nederlandse zee-en binnenvaart, met in het bijzonder projecten die bijdragen aan het welzijn van oud zeelieden, binnenvaartschippers en hun partners.
https://www.deprinshendrikstichting.nl/
#BC1977
3
ADMIRAAL VAN KINSBERGENFONDS
De stichting heeft als doel het gedachtegoed van de erflater en naamgever levend te houden. Onder andere door het bevorderen van het aanzien van de zeevaart en al hetgeen met de zeevaart samenhangt, zoals de opleiding van jongeren, onderwijs in het algemeen en het in stand houden van kunst en cultuur.
https://www.kinsbergenfonds.nl/
#007CB0
2
DIRECTIE DER OOSTERSCHE HANDEL EN REEDERIJEN
Stichting Fonds Directie der Oostersche Handel en Reederijen ondersteunt financieel activiteiten die de kennis kunnen bevorderen, zowel onder wetenschappers als onder het brede publiek, van de Nederlandse maritieme historie en de Nederlandse overzeese handel in het bijzonder betreffende het Oostzeegebied.
https://www.directieohr.nl/
#AE0F0A
4
Nieuwe websites voor de fondsen van SMF

Sinds 1 november zijn naast de nieuwe website van Samenwerkende Maritieme Fondsen ook de nieuwe websites gelanceerd van de aangesloten fondsen van SMF.

Via deze homepage zijn deze websites te bezoeken. Neem een kijkje….

Film over SMF

Naar aanleiding van de gezamenlijke bijeenkomst van alle bestuurders van de zes fondsen op vrijdag 24 september 2021 is er een korte film gemaakt over de Samenwerkende Maritieme Fondsen. Bekijk deze film met een introductie van de fondsen en een aantal van de gesubsidieerde projecten en de toekomstplannen van de SMF. 

Klik hier voor de film >>