SUBSIDIE aanvraag

ALVORENS HET FORMULIER IN TE VULLEN LEES EERST ONDERSTAANDE INFORMATIE

Samenwerkende Maritieme Fondsen (SMF) hebben als gemeenschappelijke doelstelling:
Het geven van een stimulans voor het functioneren van Nederland als maritieme natie. Daarbij geven de fondsen aandacht aan het verleden, het heden en de toekomst.

De zes fondsen vergaderen ieder afzonderlijk twee tot zes keer per jaar en hebben hun eigen besluitvorming en subsidieverlening. Door SMF als zodanig worden geen subsidies verstrekt.

PROCEDURE
Aanvragen die binnen de doelstellingen van twee of meer fondsen passen, kunnen worden ingediend via de website van de SMF. Deze aanvragen worden besproken in het voorzittersoverleg van SMF en afhankelijk van de uitkomst, daarna in de vergadering van de afzonderlijke fondsen, alwaar de besluitvorming zal plaatsvinden. Hierdoor kan de besluitvorming enige tijd in beslag nemen. Zodra alle aangeschreven fondsen de aanvraag in de vergadering hebben behandeld, zal de secretaris van SMF u informeren over de uitkomst. Over de uitkomst van de besluitvorming kan niet gecorrespondeerd worden.

Aanvragen 2022

In 2022 zijn er vier besluit-rondes:

Aanvragen hoger dan €5.000,- kunnen voor 1 maart 2022 en voor 1 september 2022 ingediend te worden.
U ontvangt dan respectievelijk uiterlijk 15 juli en uiterlijk 15 december bericht

Aanvragen tot €5.000,- kunnen voor 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 november worden ingediend.
U ontvangt dan respectievelijk uiterlijk 15 juli en uiterlijk 15 december bericht
Doet u een aanvraag bij uitsluitend één van de maritieme fondsen, vul dan het formulier op de website van het desbetreffende fonds in.

Alle aanvragen worden door het secretariaat beoordeeld op volledigheid en relevantie. Indien de aanvraag niet volledig is, wordt deze in principe niet in behandeling genomen en krijgt u daarvan bericht. U kunt de aanvraag alsnog opnieuw indienen. Bijlagen bij het aanvraagformulier dienen in PDF (ook de begroting) ge-upload te worden. Indien een aanvraag niet past binnen de doelstellingen van de verschillende fondsen waarbij u de aanvraag doet wordt deze niet in behandeling genomen en ontvangt u daarvan per omgaande bericht.

Indien uw aanvraag in behandeling wordt genomen ontvangt u een SMF-nummmer. Dit nummer dient te allen tijden in vervolg correspondentie (ook bij e-mail) vermeld te worden.

Betreft de aanvraag een subsidie voor een publicatie dan gelieve het calculatieformulier voor uitgevers hier down te loaden en deze ingevuld, als bijlage via het aanvraagformulier mee te sturen.

calculatieformulier
aanvraagformulier

Aanvragen voor Scouting verenigingen: Vanaf 15 oktober 2020 worden er geen scouting aanvragen meer in behandeling  genomen.
U kunt zich richten tot Stichting Scouting Nederland, zij ontvangen van de SMF jaarlijks subsidie voor scouting verenigingen.

 

secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@samenwerkendemaritiemefondsen.nl
 
Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
 ontwerp on_line
realisatie Colibri