SAMENWERKENDE MARITIEME FONDSEN
SUBSIDIEAANVRAAG

Lees eerst onderstaande informatie alvorens het formulier in te vullen

Als de aanvraag past binnen de doelstellingen van een of meer fondsen dan kan een subsidieaanvraag worden ingediend via deze website. U hoeft slechts één aanvraag te doen voor alle fondsen.

PROCEDURE
Indien uw aanvraag in behandeling wordt genomen ontvangt u een bevestiging en een SMF-nummer. Dit nummer dient te allen tijde in vervolgcorrespondentie (ook bij e-mail) vermeld te worden. Alle aanvragen worden door het secretariaat beoordeeld op volledigheid en relevantie. Indien de aanvraag niet volledig is, wordt deze in principe niet in behandeling genomen en krijgt u daarvan bericht. U kunt de aanvraag alsnog opnieuw indienen. Alle bijlagen en begroting dienen in pdf ge-upload te worden.

Na beoordeling van de aanvraag door de verschillende besturen en of de adviescommissie volgt besluitvorming. In een enkel geval is aanvullende informatie gewenst. De aanvraag wordt dan aangehouden. Zodra er een besluit is genomen ontvangt u bericht van het secretariaat van de SMF inclusief de voorwaarden om de subsidie te verkrijgen.

GEEN AANVRAAG DOEN VOOR
SCOUTING & ZEEVERKENNERS  - aanvragen van individuele scouting vereniging kunnen uitsluitend via Maritiem Scouting Fonds worden ingediend. >>
ZEEKADETTEN - aanvragen van zeekadettenverenigingen kunnen uitsluitend via Zeekadetten Korps Nederland worden ingediend. >>
RESTAURATIE VAREND ERFGOED - alvorens een aanvraag te doen kunt het beste eerst een email sturen over het restauratieproject. Doorgaans valt restauratie van Varend Erfgoed buiten de doelstellingen.
MARITIEME EVENEMENTEN - vallen buiten de doelstelling

EEN AANVRAAG DOEN
Vul het aanvraagformulier volledig in.
AANVRAAG TOT € 5.000 indienen vóór 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 november.
U ontvangt dan binnen 2 maanden bericht over een eventuele toekenning.
AANVRAAG HOGER DAN € 5.000 indienen vóór 1 maart en 1 september. U ontvangt dan respectievelijk uiterlijk 15 juli en uiterlijk 15 december bericht.
Voor aanvragen die ná 1 maart en 1 september zijn ontvangen kan deze garantie niet worden gegeven.
Deze worden zo spoedig als mogelijk beoordeeld.
Indien een aanvraag niet past binnen de doelstellingen van de verschillende fondsen, wordt deze niet in behandeling genomen en ontvangt u daarvan per omgaande bericht.

AANVRAAG VOOR PUBLICATIES Betreft de aanvraag een subsidie voor een publicatie dan gelieve het calculatieformulier voor uitgevers hier te downloaden en deze ingevuld, als bijlage via het aanvraagformulier mee te sturen.