SAMENWERKENDE MARITIEME FONDSEN
SUBSIDIEAANVRAAG
Alvorens u de aanvraag doet, check de websites van de fondsen of uw aanvraag past binnen een van de doelstellingen.
 de heer   mevrouw   neutraal  
* Verplicht veld
AARD VAN DE AANVRAAG
Aanvinken wat van toepassing is
Maritiem erfgoed
Maritieme opleidingen en beroepen (opleiding/scholing/voorlichting gericht op maritieme beroepen, dan wel het wekken van belangstelling voor beroepen in de maritieme sector)
Maritieme techniek en innovaties
Cultuur (Admiraal van Kinsbergen)
AANVRAAG
BEGROTING
 Ja   Nee  
In geval van een publicatie het calculatieformulier voor uitgevers downloaden, invullen en meesturen via upload.
 Ja   Nee  
Bij welke andere fondsen (naast de SMF) wordt ook subsidie aangevraagd?
FondsBedragToezegging
1.
 Ja   Nee  
2.
 Ja   Nee  
3.
 Ja   Nee  
UPLOAD
Ondergetekende verstrekt nadrukkelijk en uit vrije wil de gevraagde informatie aan de samenwerkende maritieme fondsen in verband met de aangevraagde subsidie.