Senshi-Sohso boeken - officiële geschiedkundige Japanse oorlogspublicaties - vertaald in het Engels

Het project, dat de Corts Foundation financiert en uitvoert, richt zich op onderzoek, bewerking en vertaling vanuit het Japans in het Engels van enige delen van de reeks officiële geschiedkundige Japanse oorlogspublicaties, bekend onder de naam ‘Senshi Sosho’.

Senshi-Sohso boeken vanuit Japans vertaald in het Engels

De Corts Foundation richt zich enkel op die delen die relevant zijn voor het onderzoek van de Japanse aanval en de bezetting van het voormalige Nederlands Oost-Indië in de periode 1941 tot 1945. De delen betreffen de Japanse campagnes van de lucht-, zee- en landmacht.

Een belangrijke rol is in dit project weggelegd voor de staf van het “Leiden University Office Tokyo - LUOT” (zie http://www.luot.jp). Wij werken samen met Japanse vertalers en onderzoekers, waarbij de finale editing plaatsvindt in Nederland.
Om optimale resultaten te waarborgen wordt nauw samengewerkt met een adviesraad in Japan en in Nederland. Op deze wijze streeft TCF ernaar om het project zo transparant mogelijk in incrementele stappen uit te voeren. Riskmanagement en periodieke rapportages vormen vaste onderdelen.

De zogenaamde 'Japanese Monographs and Studies' die in de veertiger Jaren van de vorige eeuw werden gepubliceerd, waren de eerste pogingen van historici (vnl Amerikaanse landmacht en marine stafofficieren) om de Japanse militaire geschiedenis uit de periode 1937- 1945 in het Engels toegankelijk te maken.
Het archiefmateriaal dat gebruikt werd om deze 'Monographs and Studies' samen te stellen vormde tevens de basis voor de 102- delige Senshi Sosho oorlogsgeschiedenis die in de zestiger/ zeventiger jaren werd geschreven. Het 'The Japanese War History Office' in Tokyo was in staat om meer detailinformatie toe te voegen, dat werd verkregen uit Japanse documenten, dagboeken en vastgelegde interviews die de geallieerden in 1958 aan Japan overdroegen. De Senshi Sosho delen, plus enkele stafwerken die jaren later werden geschreven, zijn enkel in het Japans gepubliceerd.

De taak om een officieel verslag van de Japanse betrokkenheid in de Tweede Wereldoorlog te schrijven begon in Oktober 1955 met de opening van het 'War History Bureau', het huidige 'Military History Department' van het 'National Institute for Defense Studies' (NIDS) in Tokyo. Het bureau werd geleid door een voormalige stafofficier uit de Tweede Wereldoorlog kolonel Nishiura Susumu.

Meer informatie: Cortsfoundation

Terug naar nieuws overzicht

secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@samenwerkendemaritiemefondsen.nl
 
Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
 ontwerp on_line
realisatie Colibri