Website Maritiem Portal van Nederland: Maritieme organisaties vindbaar!

Website die ontwikkeld wordt waar alle maritiem historische organisaties en instellingen (musea, onderzoekers, verenigingen e.d.) vindbaar en toegankelijk zullen zijn.

Een Nieuw Portaal voor Maritiem Nederland

Het doel van het project het Maritiem Portal van Nederland is het ontwikkelen van een centrale website waar alle maritiem-historische organisaties/instellingen (musea, onderzoekers, verenigingen etc.) vindbaar en toegankelijk zijn ‒ met een op termijn geheel geïntegreerde toegang- voor zowel het algemene, brede publiek als voor specifiek geïnteresseerden. Ook wordt een intranet-functie ingebouwd om de onderlinge contacten en samenwerking tussen de deelnemende organisaties te bevorderen. Het Maritiem Portal wordt ontwikkeld en gehost bij Huygens ING, dat in een Maritiem Loket ook andere projecten, databases en e-publicaties op maritiem gebied samenbrengt.

Overzicht Deelnemers Maritiem Portal oktober 2016

Federatie Varend Erfgoed Nederland
Fries Scheepvaartmuseum
Fryske Akademy- KNAW
Huygens ING – KNAW
Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Vloot’
Linschoten Vereeniging
Maritiem Historische Databank, Stichting
Marinemuseum
Maritiem Museum Rotterdam
Museum Kaap Skil
Museum Vlaardingen
Nationaal Baggermuseum
Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers
Nederlands Instituut voor Militaire Geschiedenis
Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis
New Holland Foundation
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Samenwerkende Maritieme Fondsen (subsidie) (Vereeniging de Prins Hendrik Stichting, Het Admiraal van Kinsbergenfonds, Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van ’s-Lands Zeedienst, Directie der Oostersche Handel en Rederijen, N.I.S.S.)
Scheepvaartmuseum Amsterdam
Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders
Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum (subsidie)
Zuiderzeemuseum

© Denkschets.nl

 

 

 

Terug naar nieuws overzicht

secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@samenwerkendemaritiemefondsen.nl
 
Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
 ontwerp on_line
realisatie Colibri