WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE SAMENWERKENDE MARITIEME FONDSEN

Met de samenwerking van de hieronder vermelde zes historische maritieme fondsen, beogen de fondsen hun gezamenlijke maatschappelijke effect te vergroten. Gemeenschappelijke doelstelling is het geven van een stimulans voor het functioneren van Nederland als maritieme natie. Daarbij wordt aandacht gegeven aan het verleden, het heden en de toekomst. De zes fondsen hebben eigen vermogen. Uit de opbrengst daarvan subsidiëren zij projecten die de doelstelling dienen. De fondsen doen niet aan actieve fondsenwerving. Door de Samenwerkende Maritieme Fondsen als zodanig wordt geen subsidies verstrekt.

Bekijk de film waarin we onze activiteiten toelichten  >>


Coronaverhalen in de scheepvaart in het Maritiem Museum Rotterdam

 

Beleef de Balder! Breng een virtueel bezoek aan deze haringlogger uit 1912

 

Samenwerkende Maritieme Fondsen steunen het onderzoek naar juridische bescherming van de Federatie Varend Erfgoed Nederland

secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@samenwerkendemaritiemefondsen.nl
 
Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
 ontwerp on_line
realisatie Colibri