Bestuur

De Samenwerkende Maritieme Fondsen beogen met hun samenwerking hun gezamenlijke maatschappelijke effect te vergroten. Elk fonds is autonoom en heeft eigen doelstellingen en zijn eigen bestuur. Vier fondsen werken met hetzelfde secretariaat dat tevens het secretariaat is van de Samenwerkende Maritieme Fondsen.
  • Stichting Fonds Directie der Oostersche Handel en Reederijen
  • Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s-Lands Zeedienst
  • Stichting Admiraal van Kinsbergenfonds
  • Vereeniging de Prins Hendrik Stichting
Twee fondsen hebben hun eigen secretariaat
  • Stichting Helden der Zee-Fonds ‘Dorus Rijkers’ Fonds
  • Stichting Ondersteuningsfonds Niss
De Samenwerkende Maritieme Fondsen hebben geen eigen bestuur. De voorzitters van de zes fondsen hebben twee keer per jaar ‘voorzittersoverleg’ en bespreken het beleid van de fondsen en de subsidie aanvragen die binnen zijn gekomen bij het secretariaat van de Samenwerkende Maritieme Fondsen, teneinde waar zinvol tot afstemming en samenwerking te komen.
 


 

secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@samenwerkendemaritiemefondsen.nl
 
Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
 ontwerp on_line
realisatie Colibri